Termeni și condiții

Data ultimei modificări: 25 Iunie 2021

Termenii și Condițiile de utilizare a platformei https://crypto.ro

Bine aţi venit,
Suntem onoraţi că ne vizitaţi şi ne bucurăm că putem să vă fim de folos. Apreciem faptul că parcurgeţi cu atenţie această pagină înainte de a utiliza conţinutul site-ului.
Vizitarea şi utilizarea acestui site se pot face numai dacă sunteţi de acord cu aceste condiţii de utilizare. Vizitarea şi utilizarea site-ului sunt condiţionate de acceptarea acestor condiţii de utilizare.
Website-ul https://crypto.ro (denumit în continuare „Platforma” sau „https://crypto.ro”) este deținut și operat de crypto.ro SRL, persoană juridică de naționalitate romană, având sediul social în Timișoara, str. Cozia nr. 59, județul Timiș, număr de ordine în Registrul Comerțului J35/1664/2021, cod unic de înregistrare fiscală 44151196 (denumită în continuare „crypto.ro” sau „Crypto.ro SRL”), număr de telefon 0738431595 și adresa de e-mail  [email protected]

Prezentul document stabilește termenii și condițiile de utilizare ale Platformei (astfel cum este definită mai jos) de către persoanele care accesează această Platformă (denumit în continuare “Termenii și Condițiile”).
Puterea obligatorie a acestor condiţii de utilizare
Aceste condiţii de utilizare sunt acceptate de dumneavoastră prin simplul fapt al accesării și/sau utilizării site-ului, reprezentând acordul de voinţă dintre dumneavoastră şi noi în legătură cu utilizarea site-ului. Dacă una dintre prevederile acestui act se vădește a fi nulă sau invalidă, toate celelalte rămân valabile, pe cât posibil.
Termeni și Condiții specifice

Crypto.ro își rezervă dreptul de a modifica Termenii si Condițiile. În acest sens, aceste condiții se pot modifica oricând, fără niciun preaviz sau notificare. Accesul site-ului și/sau utilizarea oricărei funcționalități a paginii https://crypto.ro reprezintă acordul și asumarea dvs. de a respecta în integralitate Termenii și Condițiile.

Dacă nu sunteți de acord cu modificările aduse acestor Termeni și Condiții puteți înceta utilizarea Platformei, iar, dacă aveți un cont de utilizator deschis în Platformă îl puteți șterge. Continuarea utilizării contului valorează după 30 de zile de la publicarea modificărilor reprezintă acceptul dumneavoastră a Termenilor și Condițiilor

Continuarea accesării și/sau utilizării Platformei și a Serviciilor https://crypto.ro este considerat acordul dumneavoastră cu privire la orice modificări.
Acesta Platforma își propune să informeze publicul cu privire la aspecte educative în domeniul cryptomonedelor, de interes general prin intermediul unor articole și materiale scrise pe înțelesul nespecialiștilor. Toate articolele, materialele, informațiile și/sau orice alte date disponibile pe https://crypto.ro, în newsletter-ele noastre, pe paginile noastre de socializare sau în orice alt produs sau serviciu care este realizat sau pus la dispoziție de crypto.ro nu reprezintă activitate de consultanță și nu poate angaja sub nicio formă și în fața niciunei persoane fizice sau juridice ori autorități răspunderea crypto.ro.
Materialele și informațiile noastre sunt realizate pentru situații standard si nu sunt adaptate vreunei situații particulare. De aceea, înainte de a aplica la situația dvs. particulară orice informații disponibile pe sau puse la dispoziție de https://crypto.ro trebuie să cereți părerea unui specialist relevant pentru activitatea dvs.
De asemenea, datorita specificului a ceea ce oferim publicului, crypto.ro nu poate oferi garanții cu privire la acuratețea, corectitudinea sau caracterul actual al informațiilor ori a serviciilor furnizate de sau prin Platforma. De asemenea, va informăm că sistemele informatice sau programele folosite pentru afișarea sau transmiterea informației pe website sau in orice alta forma pot conține viruși ori alte secvențe distructive de cod sau pot avea alte proprietăți distructive.
Accesarea și descărcarea paginilor site-ului se face fără ca noi să ne asumăm răspunderea ca paginile nu sunt infectate cu viruşi, troieni sau alte asemenea produse nedorite, care v-ar putea afecta computerul sau informaţiile de pe acesta.
Prin urmare, crypto.ro nu este răspunzătoare în nicio măsura, pentru niciun prejudiciu, de orice natură ar fi acesta, legat de sau rezultat din (i) folosirea articolelor, materialelor, informațiilor sau a oricăror altor date disponibile pe sau făcute disponibile prin Platforma, respectiv cuprinse in newsletter-ele noastre, pe paginile noastre de socializare sau in orice alt produs care este realizat sau pus la dispoziție de https://crypto.ro.
Site-ul foloseşte cookies pentru îmbunătăţirea serviciilor. Acestea permit accesul mai lesnicios la resursele site-ului. Acest procedeu tehnic este utilizat de aproape toate site-urile.
Nu putem garanta acurateţea şi prezenţa paginilor afişate de browser-ul dumneavoastră, nici comunicarea între nodurile Internet. De aceea, nu putem fi făcuţi responsabili pentru niciun fel de daune, cauzate direct sau indirect de funcţionarea site-ului, şi nici de disfuncţionalităţile site-ului. Deşi utilizând acest site vă asumaţi unele riscuri, noi avem încredinţarea că veţi fi foarte mulţumiţi de serviciile noastre, însă pentru o bună relaţie între dumneavoastră şi noi vă rugăm să aveţi în vedere prevederile acestor condiţii de utilizare.
Link-urile către alte pagini sau adrese de internet sunt informaţii publice. Acestea au fost selectate, dar crypto.ro nu își asumă răspunderea pentru utilitatea sau acurateţea acestor site-uri. crypto.ro nu este afiliată cu deținătorii acelor site-uri, iar orice excepții vor fi menţionate expres sau vor fi evidente.
Crypto.ro SRL nu răspunde pentru eventualele daune directe sau indirecte, indiferent de natura acestora, cauzate de accesarea, descărcarea sau utilizarea acelor site-uri..

Definiții

Drepturile de proprietate intelectuală
Întregul conținut al Platformei este proprietatea exclusivă a crypto.ro.
Este interzisă orice utilizare a conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezenții Termeni si Condiții sau de un alt contract încheiat expres și în scris între crypto.ro SRL și dumneavoastră.
Securitatea
Nu este permisă utilizarea Platformei în scopul introducerii în mod deliberat de viruși sau orice alt program sau material care poate fi tehnic dăunător sau distructiv. Sunt interzise încercările de acces neautorizat la această Platformă, la serverul pe care este găzduit acesta sau la orice alt server, calculator sau baza de date în legătura cu această Platformă. Prin acceptarea Termenilor si Condițiilor vă angajați sa nu atacați acest Site prin intermediul unui atac de blocare a serviciului.

Nerespectarea dispozițiilor din prezenta secțiune va fi raportată autorităților competente, potrivit prevederilor legale aplicabile, în vederea aplicării sancțiunilor legale și va determina suspendarea imediată a dreptului de a utiliza Platforma.

Sunt interzise în mod nelimitativ următoarele activități desfășurate prin intermediul Platformei:

defăimarea, abuzul, hărțuirea, urmărirea, amenințarea, lezarea sau încălcarea drepturilor (inclusiv, dar fără a se limita la, drepturile de proprietate intelectuală) a altor persoane;
publicarea, încărcarea, distribuirea sau diseminarea oricărui conținut cu caracter obscen, defăimător sau ilicit;
utilizarea Platformei în scopuri care contravin reglementărilor legale, precum și în orice alt scop care excedă celui stabilit prin acești Termeni și Condiții;
publicarea unor fișiere sau a altor tipuri de materiale informatice care conțin viruși, viermi sau alte programe cu intenția de a distruge sau de a afecta orice sistem sau informație;
publicitatea sau oferirea oricăror altor produse sau servicii care nu au natura Produselor Educaționale;
promovarea oricăror chestionare, concursuri, jocuri piramidale sau corespondență tip „chain letter”;
publicarea aceluiași conținut în mod repetat (spamming);
restricționarea sau obstrucționarea utilizării Platformei de către orice alte persoane. Insinuarea sau afirmarea faptului că https://crypto.ro sau Crypto.ro SRLgarantează sau susține în orice mod orice afirmații pe care le faceți și/sau orice produse sau servicii furnizate prin intermediul Platformei sau în afara acesteia, în lipsa acordului prealabil manifestat în scris de către Crypto.ro SRL;
utilizarea oricăror sisteme manuale sau automatizate în vederea colectării ilicite de date personale, copierii informațiilor sau al indexării serviciilor;
atacarea cibernetică a Platformei, a utilizatorilor înscriși în Platformă,, a serverelor și/sau a rețelelor aferente;
afectarea sau încălcarea în orice mod a drepturilor și intereselor legitime ale Crypto.ro SRL;
încărcarea de material cu conținut jignitor, ofensator sau dăunător, indecent, denigrator, pornografic, incluzând în mod nerestrictiv conținut ce pledează în favoarea, instigă sau promovează rasismul, intoleranța religioasă, ura sau agresiunea fizică împotriva altor indivizi sau grupuri de persoane;
publicarea de conținut sau furnizarea accesului la conținuturi ce exploatează minorii în mod abuziv, violent sau sexual;

Crypto.ro își rezervă dreptul unilateral de a îndepărta orice conținut ce contravine acestor prevederi, precum și de a bloca accesul la Platformă, respectiv de a refuza prestarea Serviciilor către persoanele care nu respectă prevederile acestor Termeni si Condiții. Blocarea accesului la Platformă și prestarea Serviciilor vor fi precedate de o notificare din partea crypto.ro.

De asemenea, crypto.ro își rezervă dreptul de a se îndrepta împotriva tuturor persoanelor ce sunt vinovate de cauzarea oricăror prejudicii crypto.ro sau website-ului https://crypto.ro, prin încălcarea obligațiilor cuprinse în acești Termeni și Condiții.

Secțiunea de comentarii/Forumul de discuție
https://crypto.ro va poate pune la dispoziție forumuri publice de discuție intre dvs. și ceilalți Utilizatori https://crypto.ro. https://crypto.ro nu realizează selectarea și/sau modificarea mesajelor Utilizatorilor săi.
Ne rezervăm însă dreptul de a șterge, muta sau edita aceste mesaje sau de a restricționa accesul unora dintre Utilizatori la oricare dintre forumurile de discuție oferite de noi, daca se încalcă legea, prezenții termenii sau drepturile și/sau interesele legitime ale Crypto.ro SRL sau a altor persoane.
Dvs. sunteți singurul responsabil pentru conținutul furnizat de dvs. Postarea sau transmiterea de conținut prin intermediul forumurilor de discuție puse la dispoziție de https://crypto.ro este supusă următoarelor limitări:
Nu puteți publica, transmite sau face referire la orice tip de conținut care poate include o forma unanim recunoscuta in societate ca fiind “publicitate” la diverse categorii de bunuri si/sau servicii.
Nu puteți publica, transmite sau comunica în orice mod Utilizatorilor https://crypto.ro niciun fel de mesaj comercial nesolicitat, indiferent ca aceasta trimitere se face sau nu prin intermediul forumurilor de discuție puse la dispoziție de https://crypto.ro. Mai mult, acordarea accesului la Contul dvs. de Utilizator este condiționată de folosirea acestuia doar in conformitate cu cerințele legii si ale prezenților Termeni și Condiții.
Nu puteți publica, transmite sau face referire in niciun fel la conținut care conține recomandări de a cumpăra sau de a nu cumpăra un anumit produs sau serviciu. De asemenea, nu puteți publica sau face referire in niciun fel la conținut care conține informații confidențiale, indiferent ca acestea sunt sau nu prevăzute cu mențiune “confidențial” sau cu orice alta mențiune de acest gen, sau la mesaje care au rolul de a afecta prețul, imaginea sau valoarea de piață al unui produs sau serviciu.
Nu puteți colecta în niciun fel date personale de la Utilizatorii https://crypto.ro.
Nu puteți restricționa sau elimina accesul altor Utilizatori la forumurile de discuție puse la dispoziție de https://crypto.ro.
Prin folosirea forumurilor de discuție puse la dispoziție de https://crypto.ro sunteți de acord ca dumneavoastră sunteți singurul responsabil si veți despăgubi crypto.ro SRL pentru price pagubă, costuri sau pierderi de orice natură, directe sau indirecte, suferite ca urmare a postării, transmiterii sau referinței de către dvs. a unor texte al căror conținut încalcă prevederile legii si/sau ale prezenților Termeni și Condiții.
Forumul conține texte postate de Utilizatori, asupra cărora crypto.ro nu are nici un control și pe care crypto.ro nu le selectează și/sau modifică. https://crypto.ro nu poate garanta acuratețea, integritatea sau calitatea acestor mesaje și nici respectarea de către Utilizatori a prevederilor prezenților Termeni și Condiții. Drept urmare, unele dintre mesajele publicate pot prezenta o realitate înșelătoare, incompletă, incorectă sau agresiv orientată spre alte categorii sociale.
Obligații la Înregistrare
La înregistrarea Contului pe Platforma și, ulterior, pe toată durata de existență a contului respectiv, dumneavoastră aveți următoarele obligații:
Să furnizeze date și documente adevărate, exacte și complete, conform formularului de înregistrare pus la dispoziție de Platforma;
Să mențină și, după caz, să actualizeze atunci când situația o cere, datele de înregistrare precum și orice alte date furnizate https://crypto.ro astfel încât să fie în permanență adevărate, exacte și complete;
Să furnizeze la solicitarea Crypto.ro SRL orice informații necesare în legătură cu utilizarea Platformei.

În cazul furnizării unor informații care nu sunt conforme cu realitatea, inexacte sau incomplete, https://crypto.ro are dreptul să suspende contul dumneavoastră.
Reclamații
Pentru orice cererii, sugestii, întrebări și reclamații cu privire la Platformă vă rugăm să ne trimiteți un email la adresa [email protected].
Termen și Reziliere
Prezentului Contract va intra în vigoare la data finalizării introducerii datelor necesare pentru deschiderea contului și va continua până când va fi încetat de crypto.ro sau de Dumneavoastră, conform prevederilor de mai jos.

Puteți, în orice moment, să încetați utilizarea Serviciilor noastre prin ștergerea contului creat.

Putem înceta utilizarea de către Dumneavoastră a oricărui Serviciu cu o notificare prealabilă de 30 de zile.

Putem suspenda sau rezilia prezentele Termeni și Condiții dacă stabilim că:

a. ați încălcat în mod semnificativ sau în mod repetat prevederile lor și nu ați reușit să remediați încălcarea în termen de 7 zile de la primirea notificării transmise de https://crypto.ro în acest sens;

b. contul Dumneavoastră este utilizat pentru activități înșelătoare sau frauduloase sau ilegale;

Vă vom notifica cu privire la orice astfel de reziliere sau suspendare prin e-mail sau mijloace similare care v-au fost trimise individual, indicând motivul și orice opțiuni de recurs, cu excepția cazului în care avem motive să credem că furnizarea acestor informații va împiedica investigarea sau prevenirea activităților înșelătoare, frauduloase sau ilegale.
Contul, Parola, Securitatea si Utilizarea Contului
Dumneavoastră sunteți singura persoană autorizată sa utilizeze Contul dumneavoastră, fiind unica parte responsabilă pentru menținerea confidențialității oricărei parole sau număr de cont furnizat de https://crypto.ro în vederea accesării serviciilor.
Dumneavoastră sunteți este unica parte responsabilă pentru toate activitățile ce se desfășoară prin Contul dumneavoastră și cu parolele dumneavoastră. Crypto.ro SRL nu deține controlul asupra utilizării Conturilor își declina orice responsabilitate fată de activitățile derivate în urma utilizărilor sale. În cazul existenței unor suspiciuni față de utilizarea neautorizată din partea unor terți ale parolelor sau conturilor, precum și indicii asupra oricăror încălcări ale sistemelor de securitate, va asumați obligația de a notifica de îndată Crypto.ro SRL despre aceste aspecte.
Efectuarea unei Comenzi
Utilizatorul poate adăuga Bunuri în coșul de cumpărături de pe Platformă, în limita stocului disponibil pentru acele Bunuri indicate pe Platformă. Urmând ca dacă dorește înregistrarea comenzii să apese pe butonul “Finalizează Comanda”.

Adăugarea unui Bun în coșul de cumpărături, fără a apasă pe butonul “Finalizează Comanda”, nu atrage după sine nicio obligație pentru crypto.ro, iar Bunurile respective vor putea fi achiziționate de către alte persoane, fără a se garanta rezervarea acestora in favoarea Utilizatorului.

Disponibilitatea unui Bun va fi afișată pe Platformă după cum urmează: “în stoc magazin”.

Prin înregistrarea unei comenzi pe Site, Utilizatorul este de acord să utilizeze forma de comunicare (telefonic, SMS sau e-mail) comunicata pe Platformă. Prin finalizarea comenzii, Cumpărătorul garantează ca toate datele furnizate de către acesta sunt reale și corecte, în caz contrar va fi răspunzător pentru orice consecință determinata de aceste erori (livrarea cu întârziere, livrarea la altă adresa a Bunurilor etc).
Acceptarea Comenzii
În maxim 48 de ore de la înregistrarea comenzii Utilizatorul va primi fie un e-mail de confirmare a comenzii. Aceasta notificare se face prin e-mail și include detaliile Bunurilor comandate, costul total al comenzii, inclusiv costurile de livrare precum și un număr de identificare al comenzii. Contractul se considera încheiat în momentul în care Utilizatorul primește notificarea prin care comanda este confirmata in integralitate.

După primirea notificării de confirmare a comenzii, Utilizatorul va primi o înștiințare via e-mail prin care va fi informat de preluarea acesteia de către Curier având specificat numărul documentului de transport (AWB).

Daca Comanda nu poate fi onorată în totalitate de crypto.ro indiferent de motiv, crypto.ro va anunța Utilizatorul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziție de către acesta la efectuarea Comenzii.

Posibilitatea refuzului Comenzii în situații excepționale
Crypto.ro poate refuza o Comanda plasată în urma unei notificări prealabile adresate Utilizatorului, fără a exista obligații intre părți si fără ca Utilizatorul să poată pretinde daune, pentru următoarele situații:

eșuarea / invalidarea tranzacției online de către procesatorul de plăti;
neacceptarea de către banca emitenta a cardului Utilizatorului / a tranzacției;
date incomplete sau incorecte ale Utilizatorului;
activitatea Utilizatorului poate produce daune crypto.ro /partenerilor;
cel puțin 3 (trei) livrări consecutiv eșuate din cauze care țin exclusiv de Utilizator;
alte motive obiective: de exemplu fără a se limita la situația în care Utilizatorul nu garantează că modul de plata este valid și că nu este obținut printr-o metoda frauduloasa sau exista suspiciuni cu privire la modalitatea de plata.

Dreptul de retragere al Utilizatorului
Potrivit dispozițiilor din 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, Utilizatorul are dreptul să se retragă din Contract, i.e. sa returneze un Bun, în termen de 14 zile calendaristice, fără invocarea niciunui motiv și fără a suporta alte costuri decât cele de livrare.

Daca este cazul, aceasta perioada de 14 zile se va calcula din ziua in care Utilizatorul intra in posesia fizica a Bunurilor sau:

În cazul în care Utilizatorul decide sa se retragă din Contract, acesta are următoarele opțiuni:

să solicite online formularul de retur ce se regăsește pe Site la adresa [email protected];
sau să solicite returnarea produselor la următorul număr de telefon 0738431595.

În cazul exercitării dreptului legal de retragere iar comanda a fost achitată de către Utilizator în prealabil, crypto.ro va rambursa suma în maxim 14 (paisprezece) zile de la data informării cryptor.ro de către Utilizator asupra deciziei sale de retragere din contract.

Acest termen se poate prelungi daca crypto.ro nu intră în posesia fizica a bunurilor returnate în perioada declarată din motive independente de el sau daca Utilizatorul nu trimite o confirmare a expedierii coletului, luând-se în considerare data cea mai apropiată.

Returnarea sumei se va face în lei pe datele tranzacției inițiale sau prin transfer bancar într-un cont in lei indicat de către Utilizator în formularul de retur.

Crypto.ro nu este obligat să ramburseze costurile suplimentare în cazul în care Utilizatorul a ales în mod explicit un alt tip de livrare decât livrarea standard oferita prin intermediul Site-ului.

Produsele oferite de crypto.ro din categoria [a se introduce link cu tricourile personalizatie ] prin intermediul Platformei reprezintă produse confecționate după specificațiile prezentate de Utilizatorului, Utilizatorul declarând că are cunoștință de acest aspect și acceptând formatul digital al produsului, care este definit conform art. 2 pct. 11 din Ordonanța de urgență nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii.
Astfel, având în vedere că aceste produsele furnizate reprezintă produse confecționate după specificațiile prezentate de utilizator, conform art. 16 lit m) al Ordonanța de urgență nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative nu aveți dreptul de a solicita retragere din contractul încheiat cu crypto.ro, și implicit returnarea produselor achiziționate.
Plasarea unei comenzi pe site, prin parcurgerea tuturor pașilor, echivalează cu acordul dumneavoastră prealabil expres de începere a prestării și furnizare a produselor digitale și, totodată, confirmare că ați luat cunoștință că vă pierdeți dreptul legal la retragere, prevăzut de Ordonanța de urgență nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii
Facturarea și Plata
Facturarea Comenzii

Utilizatorului este obligat să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

Facturile vor fi primite de către Utilizator exclusiv in format electronic, prin e-mail.

Prin trimiterea comenzii, Utilizatorul își exprimă acordul să primească facturile în format exclusiv în format electronic, prin e-mail

Plata Bunurilor

Bunurile comandate pot fi plătite în lei, în numerar la livrare sau online cu cardul.

Toate prețurile indicate pe Platformă includ taxele aplicabile. Costurile de livrare vor fi evidențiate întotdeauna separat și adăugate la prețul total al Comenzii.

Cu excepția cazului în care se prevede altfel în Termeni și Condiții, prețul total pe care îl veți plăti efectiv pentru Bunurile comandate este cel indicat în momentul înregistrării omenzii.

Cardurile acceptate la plata sunt cele emise sub siglele VISA, MAESTRO si MASTERCARD. Nu este perceput niciun comision suplimentar pentru astfel de plăți. Pentru finalizarea corecta a tranzacției, trebuie să introduceți datele necesare autorizării tranzacției în platforma de plăți, urmând instrucțiunile furnizate de aceasta platforma. Tranzacțiile se efectuează în lei, la cursul de schimb al băncii emitente a cardului dumneavoastră, în cazul în care acesta este asociat unui cont în altă monedă decât Lei.

Daca optați pentru plata online, după plasarea comenzii, veți fi redirecționat către pagina in care veți putea introduce datele cardului pentru a efectua plata online.

Prețuri eronate

In cazul in care crypto.ro descoperă o eroare legata de prețul unui/unor Bunuri comandate deja de către Utilizator, crypto.ro i-l va informa pe acesta cat mai curând posibil despre eroarea produsa. In aceste situații, Utilizatorul va avea opțiunea fie de a reconfirma comanda la prețul corect, fie de a anula comanda.

În cazul în care Cumpărătorul nu poate fi contactat, într-un termen rezonabil, folosind detaliile de contact pe care le-a furnizat în timpul procesului de comandă, crypto.ro va considera comanda anulată şi Cumpărătorul va fi notificat despre aceasta prin e-mail.

Adăugarea unui Bun în coșul de cumpărături, fără a apasă pe butonul “Finalizează Comanda”, nu atrage după sine nicio obligație pentru crypto.ro, iar Bunul respectiv va putea fi achiziționat de către alte persoane, fără a se garanta rezervarea acestora în favoarea Utilizatorului care a adăugat respectivele Bunuri în coșul de cumpărături.

Adăugarea unui Bun în coșul de cumpărături, fără a apasă pe butonul “Finalizează Comanda” nu atrage după sine nici o obligație crypto.ro. Exista posibilitatea modificării prețului de comercializare a Bunului intre cele doua momente. Utilizatorul are obligația de a verifica posibilele modificări.

Livrarea
Livrarea se va efectua prin intermediul societății de curierat indicata de crypto.ro în termen în conformitate cu termenul estimat de livrare afișat pe site, in cazul unei comenzi plasate la momentul afișării ofertei. In ziua livrării veți fi contactat de către societatea de curierat, prin telefon sau SMS, la numărul de telefon mobil pe care l-ați furnizat în timpul procesului de comanda.

Cu excepția cazului în care părțile au convenit altfel cu privire la momentul livrării, Bunurile comandate vor fi livrate (transferul posesiei fizice sau controlul asupra acestora) către Utilizator fără întârziere nejustificată și, în orice caz, nedepășind termenul legal de 30 de zile de la plasarea comenzii.

Utilizatorul este exclusiv responsabil în următoarele situații:
trebuie să se asigure ca livrarea se poate face la adresa de livrare indicată și că este disponibil la aceasta adresa la data livrării pentru acceptarea Bunurilor;
daca livrarea nu poate avea loc dintr-un alt motiv pe care crypto.ro, în mod rezonabil, nu îl poate controla/prevedea, Bunurile comandate vor fi stocate 7 zile la societatea de curierat, termen în care veți fi contactat de curier pentru stabilirea detaliilor de livrare. După expirarea acestui termen, Contractul va fi considerat desființat de plin drept, fără nicio notificare prealabila si fără intervenția instanței de judecata. În cazul în care costurile aferente acestei comenzi au fost deja achitate, suma corespunzătoare va fi integral rambursata în termen de 7 zile calendaristice de la data expirării termenului de depozitare.
după semnarea documentelor de livrare, Utilizatorul dobândește posesia fizică a Bunurilor comandate. Din acest moment, Utilizatorul preia toate riscurile asupra Bunurilor respectiv riscul de pierdere, pieire sau de deteriorare.
In cazul în care Utilizatorul nu este disponibil personal, poate desemna o terță persoana care sa preia Bunurile în numele sau. Reprezentantul Utilizatorului care va prelua Bunurile trebuie sa fie o persoana cu capacitatea juridica necesara, respectiv sa fi împlinit vârsta de 18 ani, pentru a putea primi, in numele Utilizatorului, Bunurile.
Utilizatorul este de acord sa ofere în prealabil cât mai multe detalii despre caracteristicile speciale ale locului de livrare pentru a se asigura ca livrarea poate să aibă loc.
La livrare, Utilizatorul va verifica starea ambalajului si numărul corect de pachete livrate. In cazul in care exista deteriorări evidente sau sunt Bunuri lipsa sau incorecte, aceste constatări vor fi înregistrate in documentele de livrare.
.Pentru orice problema apăruta în procesul de livrare, Utilizatorul va contacta crypto.ro la adresa de e-mail [email protected]
Garanțiile Bunurilor
Produsele comercializate online de către crypto.ro beneficiază de garanția prevăzuta imperativ de lege în favoarea consumatorului.
Politica de review-uri, comentarii, întrebări si răspunsuri
Utilizatorii pot scrie review-uri, comentarii, întrebări și răspunsuri în secțiunea “Review-uri”. Informațiile scrise de către aceștia trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

se vor referi exclusiv la caracteristicile și modul de folosire al Bunurilor achiziționate/intenționate a fi achiziționate/returnate;
se va folosi limba romana sau limba engleza;
limbajul nu va fi ofensator, jignitor sau discriminatoriu la adresa altor Utilizatori;
să nu folosească aceste secțiuni în alte scopuri, e.g. de marketing, publicitate etc.;
informațiile introduse de ei sunt realiste, corecte, ne înșelătoare și în conformitate cu legile aplicabile, respectând astfel inclusiv drepturile altor părți, drepturile de autor, de marca comerciala, de licență sau alte drepturi de proprietate, publicitate sau intimitate;
sa nu divulge si sa nu încerce obținerea de date personale ale unor terți;

In momentul înregistrării unui anumit review/comentariu/întrebare/răspuns pe platformă Utilizatorul acorda crypto.ro licență neexclusivă, perpetuă, irevocabila, nelimitata teritorial și dau dreptul crypto.ro de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, distribui și de a afișa acest conținut.

Crypto.ro are dreptul în cazul în care cele de mai sus sunt încărcate de către Crypto.ro

la eliminarea review-ului/comentariului/întrebării sau răspunsuri semnalat si dovedit a încalcă condițiile de mai sus;
suspendarea Contului Utilizatorului în cazul unor abateri repetate (i.e. minim 2 eliminări consecutive) sau o abatere grava constând într-un caracter vădit contrar regulilor de mai sus.

Despăgubiri
Utilizatorul se obligă să despăgubească, să apere și să garanteze crypto.ro (inclusiv angajații, administratorii, asociații sau orice alți colaboratori) cu privire la orice pretenții, acțiuni, solicitări, despăgubiri, pierderi, răspundere, costuri sau alte cheltuieli (inclusiv cheltuieli de judecată, costuri și alte taxe judiciare) derivate din orice pretenții, litigii, proceduri sau alegații formulate de orice terț împotriva crypto.ro, rezultate din sau în legătură cu utilizarea de către Dvs. a Platformei.
Limitarea Răspunderii
Crypto.ro SRL este răspunzătoare doar pentru daunele cauzate cu intenție sau ca urmare a culpei grave, respectiv pentru prejudicii cauzate integrității fizice sau psihice ori sănătății, în condițiile legii și numai în limitele stabilite prin prezentele Termeni și Condiții.

https://crypto.ro se poate închide oricând, neexistând nici un fel de răspundere pentru încetarea activității.

Crypto.ro SRL nu este responsabilă pentru nici un fel de daună (i.e. pierdere profit, pierdere câștiguri potențiale sau eventuale, întreruperi de activitate, pierderi de date sau alte asemenea) pricinuită de sau în legătură cu utilizarea site-ului sau provenite de la site, chiar dacă crypto.ro SRL a cunoscut sau ar fi trebuit să cunoască posibilitatea apariției unor astfel de pierderi.
Informații Confidențiale
În timpul utilizării Platformei, este posibil să primiți Informații Confidențiale. Sunteți de acord că, pe durata utilizării Contului și timp de 5 ani de la încetarea utilizării:

a. Toate Informațiile confidențiale vor rămâne proprietatea exclusivă a crypto.ro SRL.

b. nu veți divulga Informații Confidențiale niciunei persoane fizice, companii sau alte părți cu excepția cazului în care este necesar pentru a se conforma legii;

c. veți lua toate măsurile rezonabile pentru a proteja Informațiile Confidențiale împotriva oricărei utilizări sau divulgări care nu este permisă în mod expres în aceste Termene și Condiții; și

d. veți păstra Informațiile confidențiale numai atât timp cât utilizarea lor este necesară pentru utilizarea Platformei sau pentru îndeplinirea obligațiilor legale (de exemplu, taxe sau alte obligații fiscale etc.) și, în toate cazurile, veți șterge aceste informații la reziliere sau de îndată ce nu mai este necesar pentru îndeplinirea obligațiilor legale. Nu aveți dreptul să emiteți niciun comunicat de presă referitor la Platforma sau să utilizați numele, mărcile comerciale, logo-ul nostru în nici un mod (inclusiv în materialele promoționale).
Relația Părților
Dumneavoastră și crypto.ro SRL suntem contractanți independenți și nimic din prezentul Contract nu va fi interpretat în sensul de a crea un parteneriat, o asociere în participație, o agenție, o franciză, un reprezentant de vânzări sau o relație de muncă între părți. Nu veți avea autoritatea de a face sau accepta oferte sau declarații în numele nostru. Nu veți face nici o declarație, fie pe site-ul dumneavoastră sau în alt mod, care ar contrazice nimic în această secțiune.
Publicitatea și conținutul furnizat de terți
Părți ale Conținutului Platformei pot sa fie furnizate de terțe persoane. De asemenea, în interiorul Conținutului Platformei pot fi incluse secțiuni publicitare în care se vor afișa mesaje publicitare ale unor terțe persoane. crypto.ro SRL nu este responsabilă în nicio măsura asupra conținutului furnizat de terțe persoane, indiferent ca acesta este publicitar sau nu. De asemenea, crypto.ro SRL nu este responsabilă asupra conținutului paginilor la care se face trimitere din https://crypto.ro.
Platforma
https://crypto.ro are dreptul de a determina proiectarea, conținutul, funcționalitatea, disponibilitatea și oportunitatea existenței Platforme.
Legea aplicabilă. Litigii
Drepturile și obligațiile părților menționate în acest document, precum și orice efecte juridice ale acestora sunt reglementate de legislația aplicabila din Romania.
Daca vreo prevedere din acest document este considerata invalida, invaliditatea unei asemenea prevederi nu va afecta valabilitatea celorlalte prevederi ale Termenilor și Condițiilor de utilizare, acestea rămânând în vigoare.
Toate disputele şi diferendele care pot rezulta din sau în legătură cu funcționalitatea, conținutul sau disponibilitatea Platformei sau cu privire la orice aspecte ce ține de utilizarea Platformei, se va soluționa, pe cale amiabilă, prin negociere între părţi care vor depune toate eforturile in acest sens. În cazul în care părțile nu ajung la un acord, orice dispută rezultată din sau în legătură cu utilizarea, funcționalitatea, conținutul sau disponibilitatea Platformei sau care are vreo legătură distinctă de aceste exemple cu aceasta va fi rezolvat în mod final de instanțele de judecata din Timișoara.